Kommisjon: Manglende beltebruk gjorde ulykke med brannbil i Kvinesdal dødelig

Statens havarikommisjon trekker fram flere områder for forbedringer etter ulykken med en brannbil i Kvinesdal i juli 2019. En brannmann døde.

Det var 14. juli i fjor at brannbilen kjørte av veien på Vesterdalsvegen ved Omland i Kvinesdal mens den var under utrykning.

Totalt fem personer var involvert i ulykken, og én av dem, utrykningsleder Frank Oddvar Thoresen (59), omkom.

Flere problemer

I sin rapport om ulykken skriver Statens havarikommisjon at manglende bruk av bilbelte gjorde at ulykken fikk dødelig utfall.

Brannbilen var ny i 2017 og hadde god kollisjonssikkerhet. I tillegg var hastigheten tilstrekkelig redusert før kollisjonen til at kollisjonen alene ikke medførte alvorlig skade, og det var overlevelsesrom på alle sitteplasser etter kollisjonen.

Kommisjonen mener videre at mangler i kommunikasjonsflyten mellom nødmeldesentralene og utrykningsmannskapet, mangel på Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) og høy hastighet bidro til at brannbilen kjørte ut av veien.

Kommisjonens undersøkelser har også «avdekket et forbedringspotensial når det gjelder informasjonsflyten mellom nødmeldesentralene og mannskapet i brannbilen i forbindelse med utrykningen». Det vises videre til at brannmannskapet fikk inntrykk av at utrykningen presset på tid, blant annet fordi det var vansker med å lokalisere hendelsesstedet, noe som trakk oppmerksomhet og bidro til å svekke 110-sentralens håndtering av informasjon fra AMK-sentralen.

Brannvesenet får kritikk

Kommisjonens undersøkelser har vist at Brannvesen Sør ikke håndterte risikoen ved utrykningskjøring i tilstrekkelig grad. Kommisjonen legger vekt på at organisasjonen har ansvar for å tilrettelegge for at utrykning skjer så sikkert som mulig, gjennom å «fremme organisatorisk, teknisk og systemisk støtte til dette».

Fakta med bilde

Havarikommisjonen tilrår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å sette i verk tiltak som «bidrar til at nødmeldingssentralene kan dele opprinnelsesmarkering og primærinformasjon om hendelser som involverer flere nødetater». Kommisjonen tilrår også Statens vegvesen å gjennomgå regelverket og praksisen for godkjenning av utrykningskjøretøy uten ESP.

Havarikommisjonen tilrår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å sette i verk tiltak som «bidrar til at nødmeldingssentralene kan dele opprinnelsesmarkering og primærinformasjon om hendelser som involverer flere nødetater». Kommisjonen tilrår også Statens vegvesen å gjennomgå regelverket og praksisen for godkjenning av utrykningskjøretøy uten ESP.

(©NTB)